Arvustus: Kui suurtükid paukusid Liivimaal, Toomas Boltowsky

Hinnang: 3 / 5

Hr Boltowsky vaade Liivimaa sõja (teoses Liivi sõda) aegade suurtükkidele on hea teos, mis aga oleks võinud olla suurepärane. Üldine mulje on positiivne, eriti kuna tegu on temaatilise ajalooteosega, kuid mul tekkisid lugedes mõned küsimused.

Neist esimene, kõige tähtsam, on raamatu mastaap. Autori kirjeldused põhinevad 99% juhtudest Johann Renneri ja Balthasar Russowi kroonikatel. Miks on kõrvale jäetud Solomon Henning ja Timann Brakel? Samuti oleks mõndagi ammutada nii Johannes Lohmülleri kui ka Smolino lahingu kirjeldusest, eriti kuna need annaksid sobiva võrdluse ligikaudu pool sajandit hiljem toimuvaga.

Teiseks, ei saa ma aru, miks on autor piiritlenud end jäigalt Eestiga. On ilmselge, et keskaja kontekstis on vaja vaadata kogu Liivimaad. Absurdse näitena siinkohal saaks öelda, et ega ordu välisuurtükid Härgmael (mis on ka tänapäevases Lätis) ei tulnud kõik Eestist. Eesti alale keskendudes aga oleks võinud vähemalt üritada välja tuua, kas kroonikates mainitu oli iseloomulik ühele või teisele piiskopile või ordule.

Viimase küsimusena oleksin soovinud suuremat seotust teosega, kust enamus illustratsioone on hangitud. Kuna tegu on 16. sajandi juhisega, on see väga sobiv alus piltideks, kuid autor oleks saanud välja tuua seoseid selles teoses ja Liivimaal kasutatud sõnavaraga ning ka teose originaalvormidega.

Tänuväärt oli aga viidete kasutamine, kuna mõnda fakti ja allikat tekkis soov ka ise üle lugeda.

Kokkuvõttes, soovitan lugeda, kuid teema pole end kindlasti ammutanud.

About the author

Offer Up Your Thoughts...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.