Arvustus: Liivimaa kuningriik, Andres Adamson

Hinnang: 4 / 5

Mulle oli see teine võimalus süveneda hr Adamsoni põhjalikku käsitlusse Liivimaal olles lugenud kõigepealt läbi tema doktoritöö. Põhiline tekstist klapib, kuid eriti viidete ning lisainfo koha pealt peab tõdema, et doktoritöö jättis parema mulje – eriti kuna seal on olemas rohkem huvitavat nt Moskva vägede kohta ning väidete loogika on paremini selgitatud.

Selle teose võlu seisneb aga vahest just nendes kohtades, mida on doktoritööga võrreldes täiendatud: kaardid ja lisakäsitlused. Nende viimaste alla kuuluvad ka Moskva üldist tõusu uurivad tekstid. Samas on teoses puudu osad pikemad tsitaadid, mis doktoritöös lisasid väga palju värvi.

Mis puudu on? Ma oleksin soovinud suuremat käsitlust ülejäänud seisuste ja struktuuride vaatenurgast. Autori rõhk on (arusaadavalt) hertsog Magnuse peal ja kui kõrvale jätta väikesed ekskursid Elert Kruse ja Johann Taube kohta, jäävad Liivimaa mõisnikud siiski natuke tagaplaanile võrreldes autori poolt neile omistatud otsustusõigusega. Aga siin tasubki meeles pidada, et see teos on siiski rohkem Magnusest, Liivimaa kuningriigi kuningast kui tollest riigist.

Kuna nii raamat kui ka doktoritöö on suhteliselt lihtsalt kättesaadavaid, soovitangi huvitatule mõlema uurimist. Esimesena võib kätte võtta doktoritöö, kui oled rohkem ajaloohuviline, ja populaarkäsitluse, kui sooviks natuke lihtsamalt asja võtta.

About the author

Offer Up Your Thoughts...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.