Arvustus: Stenhus’id, arx’id, torne’id…, Ants Hein

Hinnang: 4 / 5

Siin on tegu pigem kataloogiga kui ajalookirjeldusega aga sellegipoolest on raamatus palju väga huvitavat infot. Tegu samuti ka rohkem teatmikuga kui välja kirjutatud lugudega; enamus lauseid ei ole täislaused ning ka iga mõisa kohta käiv tekst on liigendatud pigem mitte moodustamaks ühiseid lõike vaid n.ö. ‘ajalugu’ ning ‘ehitusarheoloogia’ põhimõttel. Stiiliga harjudes muutub see tuttavaks, kuid alguses võib olla veidi võõras—mind segas ka täislausete puudumine, millega ma lõpuks ära ei harjunudki, kuid on selge, et tegelikult see sisu väärtust ei muuda.

Kõige rohkem kasu näen sellest raamatust kas uute uurimiste taustana, arvestades väga mahukat teavet, mis siia kogutud on. Teine variant on väikese teejuhina, mõisate külastamisel viimaks tähelepanu keskaegsele ehitusele. Viimaseks on võimalus ka kasutada teavikut liht-huvilisena. Kokkuvõtlike teoste hulgas on aga tegu ühe kõige paremaga, eriti sest võimalikult palju infot on antud kõikide kohtade kohta: miinimummahuks paar lõiku ja maksimumiks paar lehekülge aga selge on, et maksimum on ainult nendel juhtudel, kus tõesti neid kohtasid on viimaste aastate jooksul uuritud.

About the author

Offer Up Your Thoughts...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.