Arvustus: Keskaja aarded Eestist, Mauri Kiudsoo

Hinnang: 3 / 5

On väga huvitav lugeda leidude kohta, mis maapõuest välja on tulnud või mis on üles leitud. Samas tundub mulle, et siin raamatus on liigselt tõmmatud kunstlikke piiritlusi, millest kõige tähtsamaks kujuneb ainult Eesti aardeleidude kirjeldamine, kuigi keskaegsel Liivimaal sellist piirkonda ei tuntud. Autor toob viidetega sisse ka piisavalt Läti aladelt pärit leide, et need oleksid võinud koheselt olla osa raamatu peateemast.

Teine mõte, mis tekkis raamatut lugedes on, et aarete kirjeldamisel – ja nende leiuolukorrale viitamisel – võiks pöörata rohkem tähelepanu just tollele territooriumile, kust see leiti. Eriti Tartu piiskopkonna 14. sajandi ajaloos on autor seda teinud, kuid ometigi võiks sarnast loogikat kasutada ka Saare-Läänes ning Põhja-Eestis.

Üldiselt on hr Kiudsoo käsitlus põnev ning avardab maailma, millest muidu väga palju kirjutatud ei ole – eriti siis kättesaadavalt.

About the author

Offer Up Your Thoughts...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.