Arvustus: Saksa ordu ajalugu, Klaus Militzer

Hinnang: 4 / 5

Selle raamatu olemasolu on hädavajalik, kuid vähemalt eesti publiku jaoks ei saavuta see kindlasti kõiki võimalikke eesmärke. Saksa ordu esmane jälg on jäetud siinsetele maadele Liivimaa orduharu kaudu, kuid hr Militzeri teose peamine rõhk on siiski Preisimaa harul. Viimase haru ehk Saksa haru kirjeldus on põgus, aga rõhub kohanimedele, mis ilmselt enamikele Saksmaast kaugemal ei ütle palju. Samal ajal on vanad Preisimaa linnad, mida autor samamoodi esile toob, tänapäevaks tundmatuseni muutunud.

Orduriigi tekke põhjused ja kirjeldus Pühal maal on esimene teema. Püha maa oli Saksa ordu suunaks aga väga lühikest aega: juba 13. sajandi lõpus muutusid tunduvalt olulisemaks Preisimaa ning sellega seotult ka Liivimaa. 13. sajand seega näeb Saksa haru olulisuse kahanemist võrreldes uute ordusiseste konkurentide tõusuga Läänemere kallastel. Siinkohal on autori kirjeldus Preisimaa laienemisest palju detailiderohkem kui tema Liivimaa kirjeldus, mis peegeldab suunitlust Saksa publikule.

Liivimaa ordumeistritest on kõige põhjalikumalt (ca. lehekülje pikkuselt) kujutatud Wolter von Plettenbergi aega. Kolme sõnaga on mainitud konflikt Saksa haru ja Liivi haru meistrite vahel saamaks ordu kõrgmeistriks — teemat oleks võinud aga käsitseda palju põhjalikumalt. Selle teema ärajätmine näitab, et peale Preisimaa orduharu sekulariseerimist tulnu ei ole samasugune orduajalugu nagu varasem, mis tõsi Saksa publiku jaoks võibki olla nii. Kaotas ju orduriik sellega oma võimutäiuse aladel, mis hiljem said Saksamaaks.

Mind natuke häiris ka pidev võimustruktuuride ning poliitilise ajaloo segamini ajamine. Raamat oleks minu meelest olnud selgem kui need teemad oleksid olnud selgelt lahus, kuigi on võimalik, et paljude jaoks oleks selline lähenemine teinud ühe poole tunduvalt igavamaks.

Soovitan!

About the author

Offer Up Your Thoughts...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: