Arvustus: Eesti idapiir keskajal

Hinnang: 4 / 5

Selles teoses uurib Eesti idapiiri kulgu Anti Selart. Uuringu aluseks on esimesed 13. sajandist pärit olevat kirjalikud teabed, millele lisanduvad keskaja vältel koostatud lepingud, dokumendid jne. Üldiselt annab autor edasi hea ülevaate muudatustest, mida küll üldiselt paistab olevat pigem vähem kui võiks arvata. Piirkonna asustusajalugu moodustab raamatu mõttest suure osa, sest asustuse puududes ei ole mõtet rääkida ka piiridest ning autor annab sellepärast ka suhteliselt hea ülevaate asustuse laienemisest parematelt maadelt itta ja läände ka soisesse Kirde- ja Kagu-Eestisse.

Ülevaatlikult on käsitletud erinevaid piirilõike: Narva jõe valgala, Piirissaart ja Kagu-Eesti jõestikke. Väga huvitavad infokillud nii Narva foogtide kui ka Lämmijärvel tegutsejate kohta teevad muidu detailse kirjelduse ilmekamaks. Siia alla kuuluvad ka põgusalt käsitletud tänapäevase Vene Föderatsiooni poole jäävad alad, kuigi kahjuks on puudu kaart, mis lubaks kõiki neid kohtasid suhestada siinpool Peipse järve asunutega. Palju muid huvitavaid kaarte on aga teosesse sisse jõudnud, k.a. ülevaade Piirissaare arengust, mis tundub olevat isostaatilise maapinna tõusuga seotud. Samuti on käsitletud kaubandust, sõjandust ning üldist majandust piiririikide vahel.

Mulle meeldis raamatu sisu ja ka stiil. Käsitlus oli parajalt informatiivne, et anda lugejale mõtteid, kust võiks veel uurida, kui mõni teema tundus selleks sobilik. Igati soovitan ajaloohuvilisele!

About the author

Offer Up Your Thoughts...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.