Arvustus: Rakvere linnuse ajalugu, O. Pagel & O. Kirss

Hinnang: 4 / 5

Pageli ja Kirsi poolt kirjutatud Rakvere linnuse ajalugu on hea ülevaade Rakvere arengust. Samas, peab tõdema, et muinasaeg ning varajane keskaeg on (arusaadavalt) kesiselt kaetud ning mõneti on autorid pidanud kompenseerima teose mastaapi, kattes hulganisti Liivimaa ordu ajalugu. Sellegipoolest on autorid hõlmanud väga häid algallikaid ning toonud sisse palju infot, mis lisab värvi ka ülejäänud Liivimaa ajaloole. Raamatu võib kätte võtta ka siis kui huvitab Eesti minevik üldisemalt ning mitte ainult Rakvere, sest näiteks hertsog Albrechtiga seonduvaid materjale tihtipeale ei ole nii põhjalikult välja toodud.

Oliver Pagel on enamuse raamatu autoriks kui Odette Kirsi teemad on pigem lähiminevik ehk viimased paar sajandit. Mõlemad autorid kirjutasid hästi ning kahe autori tekstide vahel ei ole lahkhelisid. Jõudes tänapäevale lähemale on endastmõistetavalt rohkem mälestusi, mis raamatusse sisse jõudnud, aga see sobib hästi, eriti rääkides 1920. ja 1930. aastatest. Suurte vallutusretkede lõppsõnaks sobisid hästi tollaste koolilaste seiklused linnusel.

About the author

Offer Up Your Thoughts...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.