Arvustus: Kalev ja Lembit, Arto Oll

Hinnang: 4 / 5

Mulle meeldis härra Olli ülevaade Kalev-klassi allveelaevadest. Tegu on mahuka teosega, kuid autor üritab hoida end sirgjooneliselt teemas. Mõneti see lähenemine ei tööta nii hästi kui võiks, sest kui näiteks laevade ehituse projekteerimise kohta on mitu peatükki, siis laevade ehituse rahastamisest rääkides mainitakse mõningaid skandaale, kuid neid ei seletata lahti. Sellegipoolest on tegu palju mõnusama ülevaatega kahest Eesti allveelaevast kui mujal kättesaadaval. Autor samuti kirjeldab ka laevade karjääri Nõukogude laevastikus, mis mõnel teisel puhul on jäänud mainimata.

Raamatu mõned miinused on kaartide puudumine, eriti kui kirjeldatakse laevade retki ning sõjaplaane. Arvestades kui mitu fotot on suudetud siia panna (väga toredad, kindlasti, kuid kõik neist ei lisa väärtust), oleks vastavate kaartide lisamine võinud ka toimuda. Eesti üldist laevastikku ning meresõja plaani kirjeldatakse väga tähelepanelikult alates Vabadussõja algusest, mis tundub mõneti üleliigsena, kuid sobib hästi raamatu üldisse konteksti. Sellegipoolest jäävad mõningad allveelaevu kirjeldavad plaanid mainimata, nt kus Eestis olid neile sobivad sadamad ning kuidas see mõjutas sõjaplaanide koostamist.

Mõneti on ka tegu tüüpilise eesti historiograafiaga, kus huvitavate seikade ja juhtumiste asemel rõhutakse nimistutele. Nii on tekstis välja toodud allveelaevade ohvitserkondade nimistud (lisades ka elulood), mis—eriti allveelaevnike saatused—on küll väga mõtlemapanev, kuid mis ei hoia lugejat lummatuses. Just lõpupeatükid allveelaeva taastamisest oleksid võinud olla põhjalikumad, sest ilmselt oli restauraatoritel palju keerulisi otsuseid erinevate sektsioonide ja osade taastamisel, kuigi ka parem kontekst allveelaevadele suunitletud kulutuste osas oleks olnud väga kasulik.

Üleüldiselt oli aga tegu väga huvitava teosega, mis selgitab vägagi hästi Eesti allveelaevade tausta—kriitikast hoolimata soovitan!

About the author

Offer Up Your Thoughts...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.