Arvustus: Domus Belli, Margus Laidre

Hinnang: 4 / 5

Suursaadik Laidre suurtöö on oma mahult peaaegu hoomamatu. Üle sajandi pikkust perioodi kajastav ajalugu kirjeldab detailselt Vana-Liivimaa purustamist ning sellele järgnevaid sõdasid kuniks tärkav Rootsi suurvõim suudab selle maa tervenisti enda võimu alla allutada.

Teose teevad loetavamaks autori mitmekümned, kui mitte mitmesajad, märkused, mis toovad esile ajastukohast informatsiooni. Nõnda ei unusta kirjanik mainimast iga natukese aja tagant kui oluline oli 16. ja 17. sajandi inimestele oma maine säilitamine. Mõne muu autori sulest oleks vahest selline korduv meeldetuletus liiga rõhuv olnud lugejale, kuid siin teoses oli enamasti tegu väga kohaste meeldetuletustega.

Rohkem segadusse ajasid mind aga autori poolt kolme monarhi kohta valmistatud lühiülevaated, mis kõikidel juhtudel (Erik XIV, Ivan IV ja Henryk Walezy) keskendusid kindlale episoodile tegelase elus. Kuigi tegu oli vägagi huvitavate seikadega, puudus neil seos ülejäänud tekstiga—välja arvates, et kõikide monarhide puhul oli tegu sündmusi mõjutavate isikutega. Kuigi need lood moodustasid koguteosest lühikese osa (<10%), siis oleks võinud nad siiski välja jätta või paremini seondada ülejäänuga.

Autori põhiteesiks on aga näidata, et Liivimaad 16. ja 17. sajanditel toimunud sõdasid saab mõista ühe suure konfliktina, mille tulemusel kinnistus Rootsi võim pea viieks kümnendiks. Nagu ka jutust on näha, ei olnud see tulemus vältimatu—ning nii mõnelgi ajahetkel oleks väga väike muutus sündmuste korras tuua kaasa hoopis teistsuguseid tulemusi.

Ajaloohuvilisele on siin teoses lugemis- ja mõtlemisainet küll!

About the author

Offer Up Your Thoughts...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.