Arvustus: Teekond maailma ääreni, Raul Talvik

Hinnang: 4 / 5

Huvitavad ja üldiselt hästi kirjeldatud mõtted. Mõnedest vigadest hoolimata on tegu põneva raamatuga, kus professor Talvik kirjeldab huvitavalt Saaremaa võrdsustamist Pythease Thulega ning miks tema ja Lennart Mere teooria on tõenäoline!

Teaduspõhisus oleks võinud olla loogilisemalt seletatud ning just muude sihtkohtade tõenäosuse vähendamine oleks olnud väga kasulik. Liiga ei oleks teinud ka kõikide allesolevate tsitaatide ühekordne sisaldus raamatus, et neid siis refereerida hiljem, mitte praegune pidev kordus — vahepeal kahe/kolme lehekülje tagant. Ajuti jäi mulje, et oli vaja mõtteid korrata ka endale.

Hinnatud seega siin rohkem stiili ja üksikuid häid mõtteid — teooria on iseenesest tugev, kuid vahepeal halvasti seletatud, eriti lingvistiliselt poolelt, kus sõnade tähendustest tehakse väga palju, kuid võimalusi ei kirjeldata. Teooria laiemaks levikuks oleks vaja just ligipääsetavamat kirjutamisstiili, mis selgitaks alustalasid rohkem kui professor Talviku versioon. Sellest hoolimata, on see teos nii lihtsam kui ka kättesaadavam kui Lennart Mere “Hõbevalgem”.

About the author

Offer Up Your Thoughts...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.