Ülevaade: Eesti feldmarssalid, Andres Adamson

Hinnang: 3/5

Võttes raamatu algselt kätte, oli mul tunne, et tegu võiks olla lühidalt hariva looga, mis heidab pilgu Eestimaal (ja Liivi- ja Kuramaal) sündinud, elanud või surnud väejuhtidele. Eks tegelikult raamatul ka selline eesmärk on ning ta seda mõneti saavutab — mis minu jaoks rikkus korralikult lugemiskogemust oli autori pidev sõbramehelik stiil, mis ei lasknud nautida ülevaatlikku teksti, vaid pani pigem mõtisklema sellise kirjutamisstiili üle.

Continue reading “Ülevaade: Eesti feldmarssalid, Andres Adamson”

Review: Prisoners of Geography, Tim Marshall

I recently read Tim Marshall’s ‘Prisoners of Geography’, and this short post here is meant to be a brief look at some points within there that I disagreed with.

Rating: 2 out of 5

Overall, the book is written in a very poetic style — too much so for what it should be like for the topics considered. What is more important, however, is the cluttering of bad phrases and inadequate comparisons which do no justice to the book. Continue reading “Review: Prisoners of Geography, Tim Marshall”

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑